Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Poradenské a konzultační služby v oblasti implementace nařízení Komise (EU) č. 2017/460 a rozvoje modelu trhu s plynem v ČR
Odesílatel Pavel Holas
Organizace odesílatele Česká republika – Energetický regulační úřad [IČO: 70894451]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 30.01.2018 13:08:03
Předmět Výzva k podání nabídky

viz příloha


Přílohy
- Vyzva k podani nabidky VZMR_TAR NC_komplet.pdf (1.60 MB)